פעיל וסביל

התבוננו בשני הקטעים האלה:

קטע א

"בני ישראל הוצאו על ידי האל ממצרים, והם הונהגו במדבר על ידי משה בדרך אל הארץ שהובטחה להם מאת האל. בארץ המובטחת הם הותקפו בידי עמים שונים שנשלחו כעונש מאת האל על המעשים הרעים שנעשו על ידם."

קטע ב

"האל הוציא את בני ישראל ממצרים ובמדבר הנהיג אותם משה בדרך אל הארץ שהבטיח להם האל. בארץ המובטחת התקיפו אותם עמים שונים ששלח האל כעונש על המעשים הרעים שעשו."

שני הקטעים מוסרים אותו מידע בדיוק, אבל איזה מהם קל יותר לקריאה וקליט יותר? מובן שקטע ב. הקטע הראשון עמוס בפעלים סבילים: "הוצאו", "הותקפו" וכולי, ואילו הקטע השני ממיר אותם בצורות פעילוֹת. מחקרים הוכיחו שלימוד שפה והעברת תכנים כתובים באמצעות צורות פעילות מקל את הלימוד ואת הקריאה, ובעריכה זה מה שנחוץ. 

בכל הפעלים שבקטע אנחנו יודעים מי נושא המשפט, ולכן אין סיבה להשתמש בסביל.

מתי נשתמש בסביל? בשני מקרים: 1. כאשר איננו יודעים מי נושא המשפט; 2. כאשר אנו מבקשים להסתיר את נושא המשפט. ואם רוצים, אפשר גם בשני המקרים לנקוט צורה פעילה, והיא פועל סתמי, כגון אומרים ש, סיפרו על וכולי.